Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

Nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Thái Bình

Hi sinh 6/12/1985

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

  Nguyên quán Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy, nguyên quán Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1945, hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

  Nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy, nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

  Nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy, nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Thái Bình hi sinh 6/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

  Nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy, nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...