Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

Nguyên quán Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Sinh 1945

Hi sinh 8/2/1970

Cấp bậc H2

Đơn vị C3 - D1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

  Nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy, nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Thái Bình hi sinh 6/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

  Nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy, nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

  Nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy, nguyên quán Kỳ Xuân - Kỳ Anh - Thái Bình hi sinh 6/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy

  Nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uy, nguyên quán Diễn Phú - Diễn Châu - Nghệ An hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...