Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uỷ

Nguyên quán Kỳ Phú - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 27/4/1979

Cấp bậc binh nhì

Đơn vị D Bộ - E260 - F341

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uỷ

  Nguyên quán Kỳ Phú - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Uỷ, nguyên quán Kỳ Phú - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Uỷ

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Uỷ, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1935, hi sinh 01/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Uỷ

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Uỷ, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1935, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Uỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Uỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...