Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va

Nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Hóa

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va

  Nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va, nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va

  Nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va, nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va

  Nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va, nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Lưu - Nghệ An hi sinh 28/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Va, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...