Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

Nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội

Hi sinh 7/2/1968

Cấp bậc chiến sỉ - binh nhứt

Đơn vị F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

  Nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân, nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Xuân - Thanh Hóa hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân, nguyên quán Hải Hưng, sinh 1941, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

  Nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân, nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

  Nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân, nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Xuân - Thanh Hóa hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...