Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

Nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Xuân - Thanh Hóa

Hi sinh 7/5/1972

Đơn vị H 72

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

  Nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân, nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

  Nguyên quán Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân, nguyên quán Hải Hưng, sinh 1941, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

  Nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân, nguyên quán Trung Hưng - Gia Lâm - Hà Nội hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân

  Nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vân, nguyên quán Thọ Xuân - Thanh Xuân - Thanh Hóa hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...