Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Văn

Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Hi sinh 20/06/1965

Cấp bậc Trung sĩ

Đơn vị D207 Th.đội Mỹ Tho

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán Nam Tân - Nam ĐÀn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán Nam Tân - Nam ĐÀn - Nghệ An hi sinh 21/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN XUÂN

  Nguyên quán Lệ Thủy

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN XUÂN, nguyên quán Lệ Thủy hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán Xuân Tiến - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán Xuân Tiến - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 1/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán Xuân An - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán Xuân An - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...