Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Văn

Nguyên quán Khuyên Nông - Triệu Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1953

Hi sinh 14/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán Nam Tân - Nam ĐÀn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán Nam Tân - Nam ĐÀn - Nghệ An hi sinh 21/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN XUÂN

  Nguyên quán Lệ Thủy

  Liệt sĩ NGUYỄN VĂN XUÂN, nguyên quán Lệ Thủy hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Ngọc - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán Xuân Tiến - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán Xuân Tiến - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán Xuân Hải - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 1/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán Xuân An - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán Xuân An - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...