Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

Nguyên quán Kim Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh 1937

Hi sinh 22/04/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

  Nguyên quán Hoằng Quang - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên, nguyên quán Hoằng Quang - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1940, hi sinh 31/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

  Nguyên quán Kim Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên, nguyên quán Kim Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1937, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

  Nguyên quán Hoằng Quang - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên, nguyên quán Hoằng Quang - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1940, hi sinh 31/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 1/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...