Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

Nguyên quán Thường Thắng - Hiệp Hoà - Hà Bắc

Sinh 1948

Hi sinh 18/03/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Việt Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Việt Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

  Nguyên quán Thanh Kỳ - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt, nguyên quán Thanh Kỳ - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1960, hi sinh 22/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

  Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt, nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

  Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt, nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An, sinh 20/7/1949, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...