Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

Sinh 1949

Hi sinh 19/4/1972

Cấp bậc Thượng sĩ - Trung đội trưởng

Đơn vị D10E320BTL QK 9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Việt Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Việt Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

  Nguyên quán Thường Thắng - Hiệp Hoà - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt, nguyên quán Thường Thắng - Hiệp Hoà - Hà Bắc, sinh 1948, hi sinh 18/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

  Nguyên quán Thanh Kỳ - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt, nguyên quán Thanh Kỳ - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1960, hi sinh 22/4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt

  Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Việt, nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An, sinh 20/7/1949, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...