Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng

Nguyên quán Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng

Sinh 1944

Hi sinh 17/03/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng

  Nguyên quán Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng, nguyên quán Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng, sinh 1944, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ NGuyễn Xuân Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NGuyễn Xuân Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Liên Nghĩa - Xã Liên Nghĩa - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...