Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững

Nguyên quán Sơn Thịnh - Hương Sơn - Hà Tĩnh

Sinh 1949

Hi sinh 1/11/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nam Chấn - Xã Hồng Quang - Huyện Nam Trực - Nam Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững

  Nguyên quán Sơn Thịnh - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững, nguyên quán Sơn Thịnh - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 12/1949, hi sinh 1/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/12/1949, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...