Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ

Nguyên quán An Dạc - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Sinh 1947

Hi sinh 28 - 07 - 1976

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ

  Nguyên quán An Dạc - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ, nguyên quán An Dạc - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 28/7/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/7/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Vỹ

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Vỹ, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1900, hi sinh 23/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...