Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh

Nguyên quán Thuỵ An - Thái Thuỵ - Thái Bình

Hi sinh 31 - 03 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh

  Nguyên quán Xuân Tâm

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh, nguyên quán Xuân Tâm hi sinh 12/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh

  Nguyên quán Xuân Tâm

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh, nguyên quán Xuân Tâm hi sinh 12/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh

  Nguyên quán Thuỵ An - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh, nguyên quán Thuỵ An - Thái Thuỵ - Thái Bình hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 12/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...