Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyên Xuân Xưa

Nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng

Sinh 1950

Hi sinh 7/12/1974

Cấp bậc U0

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyên Xuân Xưa

  Nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyên Xuân Xưa, nguyên quán Thái Hoà - Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 7/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Đào Xuân Xưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Xưa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xưa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xưa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Cần Thơ - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...