Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên

Nguyên quán Thọ Tường - Thanh Hoá

Hi sinh 19 - 04 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên

  Nguyên quán Thọ Tường - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên, nguyên quán Thọ Tường - Thanh Hóa hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Xuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...