Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm

Nguyên quán An Hòa - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Hi sinh 14/4/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm

  Nguyên quán Sơn Hà - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm, nguyên quán Sơn Hà - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1947, hi sinh 21/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm

  Nguyên quán An Hòa - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm, nguyên quán An Hòa - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm

  Nguyên quán Sơn Hà - Hương Sơn - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm, nguyên quán Sơn Hà - Hương Sơn - Hà Tĩnh, sinh 1947, hi sinh 21/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nam Sơn - Phường Nam Sơn - Quận Kiến An - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...