Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến

Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

Sinh 1922

Hi sinh 25/5/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phan Bội Châu, thị trấn Huyện Nam Đàn, Nghệ An
ĐT: 038.3781.381 (Trưởng phòng) - 038.3822.452 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến

  Nguyên quán Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến, nguyên quán Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Hưng, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến

  Nguyên quán Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến, nguyên quán Thái Thịnh - Kinh Môn - Hải Hưng, sinh 1951, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến

  Nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến, nguyên quán Vân Diên - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1922, hi sinh 25/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim - Xã Thịnh Đức - Thành Phố Thái Nguyên - Thái Nguyên
 5. Xem thêm các kết quả khác...