Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân

Nguyên quán TX Tân An - Long An

Hi sinh 2/4/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NGUYỄN XUÂN

  Nguyên quán Xuyên Thọ - Duy Xuyên - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN XUÂN, nguyên quán Xuyên Thọ - Duy Xuyên - Quảng Nam, sinh 1948, hi sinh 31/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 08/02/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ NGUYỄN XUÂN

  Nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ NGUYỄN XUÂN, nguyên quán Tam Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Phú - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...