Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn ái Hữu

Sinh 1945

Hi sinh 29/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu ái

  Nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu ái, nguyên quán Tĩnh Gia - Thanh Hóa hi sinh 7/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn ái Hữu

  Nguyên quán Nghi Hợp - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn ái Hữu, nguyên quán Nghi Hợp - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 29/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ nguyễn hữu ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn hữu ái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại thuỷ thanh - Xã Thủy Thanh - Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Chánh - Xã Mỹ Chánh - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Thắng - Xã Phước Thắng - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...