Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn văn Kiển

Sinh 1920

Hi sinh 3/3/1968

Hiện đang yên nghỉ tại xã Long Tiên - Xã Long Tiên - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 868, khu phố 6, thị trấn Cai Lậy, Cai Lậy
ĐT: 098 926 00 12 - 073. 3826418 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiển

  Nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiển, nguyên quán Quảng Hưng - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1959, hi sinh 10/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 17/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...