Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn văn Nhành

Hi sinh 21/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Khu phố 2 - Thị trấn - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
ĐT: 075.3871.219

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành

  Nguyên quán Tân Hạnh - Biên Hòa - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành, nguyên quán Tân Hạnh - Biên Hòa - Đồng Nai hi sinh 11/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành

  Nguyên quán Phường 4 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành, nguyên quán Phường 4 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1964, hi sinh 25/04/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành

  Nguyên quán Phường 4 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành, nguyên quán Phường 4 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1964, hi sinh 25/04/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 25/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...