Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn

Nguyên quán Mỹ Lợi B - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1950

Hi sinh 30/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Vĩnh Long - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Sơn Thịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Sơn Thịnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Mỹ Long - Long Xuyên - An Giang hi sinh 17/02/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán Long Hòa - Dâu Tiếng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán Long Hòa - Dâu Tiếng, sinh 1949, hi sinh 05/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...