Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn văn Nhủ

Hiện đang yên nghỉ tại Đồng sơn - Phường Đồng Sơn - Thành Phố Đồng Hới - Quảng Bình

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
8 - Lâm Uý - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
ĐT: 052.3823215

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Kon Tum - Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...