Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ NguyễnVăn Bút

Nguyên quán Tuy An - Phú Yên

Hi sinh 11/1969

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NguyễnVăn Bút

  Nguyên quán Tuy An - Phú Yên

  Liệt sĩ NguyễnVăn Bút, nguyên quán Tuy An - Phú Yên hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ NguyễnVăn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ NguyễnVăn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ NguyễnVăn Ban

  Nguyên quán Phố Bạch Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

  Liệt sĩ NguyễnVăn Ban, nguyên quán Phố Bạch Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nội hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ NguyễnVăn Đậu

  Nguyên quán Nam Sơn - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ NguyễnVăn Đậu, nguyên quán Nam Sơn - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...