Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ NguyễnVăn Đậu

Nguyên quán Nam Sơn - Nam Đàn - Nghệ An

Hi sinh 29/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ NguyễnVăn Đậu

  Nguyên quán Nam Sơn - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ NguyễnVăn Đậu, nguyên quán Nam Sơn - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...