Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nhu Sỹ Viện

Nguyên quán Quỳnh Hoa - Quỳnh Lưu - Nghệ AnNghệ An

Hi sinh 11/7/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Thị trấn Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An
ĐT: 0383.864.208 (UBND huyện)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nhu Sỹ Viện

  Nguyên quán Quỳnh Hoa - Nghệ An

  Liệt sĩ Nhu Sỹ Viện, nguyên quán Quỳnh Hoa - Nghệ An hi sinh 11/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện

  Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện, nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An, sinh 1909, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện

  Nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Viện, nguyên quán Triệu Thuận - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện

  Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Sỹ Viện, nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An, sinh 1909, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...