Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Ninh Đình Quang

Hi sinh 4/2/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hà Quang Ninh

  Nguyên quán Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Hà Quang Ninh, nguyên quán Thạch Vĩnh - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 25/02/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ninh

  Nguyên quán Bình Dương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ninh, nguyên quán Bình Dương - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú hi sinh 06/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Ninh

  Nguyên quán Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Ninh, nguyên quán Ninh Bình hi sinh 15 - 12 - 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Quang Ninh

  Nguyên quán Cẩm Lĩnh - Bát Đàn - Hà Tây

  Liệt sĩ Phùng Quang Ninh, nguyên quán Cẩm Lĩnh - Bát Đàn - Hà Tây, sinh 1942, hi sinh 24/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...