Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Bối

Hi sinh 1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ninh Chữ 2, , Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
ĐT: 0686.299.117

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm C Bối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm C Bối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Công Bối

  Nguyên quán Nguyễn Trãi - Đống Đa - Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Công Bối, nguyên quán Nguyễn Trãi - Đống Đa - Hà Nội hi sinh 14 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Bối

  Nguyên quán An Phụ - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Bối, nguyên quán An Phụ - Kinh Môn - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 04/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm C Bối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm C Bối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Thuận - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...