Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Đăng Thịnh

Nguyên quán Thái Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Đăng Thịnh

  Nguyên quán Thái Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

  Liệt sĩ Phạm Đăng Thịnh, nguyên quán Thái Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình hi sinh 8/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đăng Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đăng Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đăng Thịnh

  Nguyên quán Thanh Phú - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Lê Đăng Thịnh, nguyên quán Thanh Phú - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 20/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thịnh

  Nguyên quán Hoa Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thịnh, nguyên quán Hoa Thuỷ - Lệ Thuỷ - Quảng Bình, sinh 1947, hi sinh 16/04/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...