Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm De

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Văn De

  Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn De, nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1942, hi sinh 23/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã An Tịnh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Văn De

  Nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Phạm Văn De, nguyên quán An Tịnh - Trảng Bàng - Tây Ninh, sinh 1942, hi sinh 23/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã An Tịnh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phạm Văn De

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn De, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 23/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang An Tịnh - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê De

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê De, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại xã Văn hoá - Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...