Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Đình Chi

Hi sinh 10/6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Đình Chi

  Nguyên quán Diễn Chương - Cẩm Khê - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Đình Chi, nguyên quán Diễn Chương - Cẩm Khê - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đình Chi

  Nguyên quán Diễn Chương - Cẩm Khê - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Phạm Đình Chi, nguyên quán Diễn Chương - Cẩm Khê - Vĩnh Phú hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đình Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Hà Tiên - Phường Pháo Đài - Thị xã Hà Tiên - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Phạm Đình Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Quế Lưu - Huyện Núi Thành - Quảng Nam
 5. Liệt sĩ Phạm Đình Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Hành Thiện - Xã Hành Thiện - Huyện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi
 6. Xem thêm các kết quả khác...