Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Dơn

Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1928

Hi sinh 5/8/1949

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Phong la

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Dơn

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Dơn, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1928, hi sinh 08/05/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Dơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 4. Liệt sĩ Điểu Dơn

  Nguyên quán Đồng Nai - Phước Long - Sông Bé

  Liệt sĩ Điểu Dơn, nguyên quán Đồng Nai - Phước Long - Sông Bé, sinh 1950, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...