Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Đông Từa

Nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình

Sinh 1940

Hi sinh 9/1972

Cấp bậc S3

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Đông Từa

  Nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Đông Từa, nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đông Từa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đông Từa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Từa

  Nguyên quán Bình Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Quang Từa, nguyên quán Bình Giang - Hải Hưng, sinh 1949, hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Từa

  Nguyên quán Hùng Dũng - Duyên Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Từa, nguyên quán Hùng Dũng - Duyên Hà - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 05/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...