Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Đông Từa

Sinh 1940

Hi sinh 9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Đông Từa

  Nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Đông Từa, nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đông Từa

  Nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Đông Từa, nguyên quán Quỳnh Bá - Quỳnh Côi - Thái Bình, sinh 1940, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Quang Từa

  Nguyên quán Bình Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Quang Từa, nguyên quán Bình Giang - Hải Hưng, sinh 1949, hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Từa

  Nguyên quán Hùng Dũng - Duyên Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Từa, nguyên quán Hùng Dũng - Duyên Hà - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 05/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...