Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Đức Hường

Hi sinh 6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Đức Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Phạm Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Đức Linh - Thị trấn Võ Xu - Huyện Đức Linh - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Phạm Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1930, hiện đang yên nghỉ tại Xã Nam Kim - Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Phạm Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Cà Đú - Xã Hộ Hải - Huyện Ninh Hải - Ninh Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...