Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Đức Trung

Nguyên quán Số 52 Cổng Hậu - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

Hi sinh 11/03/1974

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ phạm đức trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phạm đức trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Phạm Đức Trung

  Nguyên quán Số 52 Cổng Hậu - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Đức Trung, nguyên quán Số 52 Cổng Hậu - Nam Ninh - Hà Nam Ninh hi sinh 11/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Đức Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đức Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1952, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...