Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Duy Hấn

Sinh 1952

Hi sinh 6/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Duy Hấn

  Nguyên quán Thái thuần - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Duy Hấn, nguyên quán Thái thuần - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 06/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Duy Hấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Hấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Ba Tơ - Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hấn

  Nguyên quán Quảng Ninh - Gia Lộc - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Hấn, nguyên quán Quảng Ninh - Gia Lộc - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 19/04/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hấn

  Nguyên quán Quảng Ninh - Gia Lộc - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Hấn, nguyên quán Quảng Ninh - Gia Lộc - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...