Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Hưng

Hi sinh 6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
76 Hùng Vương, phường 2, TP.Tân An
ĐT: (072) 3829276

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thọ xuân - Xã Xuân Lập - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ Phạm Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Kon Tum - Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
 4. Liệt sĩ Phạm Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Yên Mô - Huyện Yên Mô - Ninh Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...