Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái

Hi sinh 29/6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái

  Nguyên quán Nguyên Giáp - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái, nguyên quán Nguyên Giáp - Tứ Kỳ - Hải Hưng hi sinh 29 - 6 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái

  Nguyên quán Nguyên Giáp - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái, nguyên quán Nguyên Giáp - Tứ Kỳ - Hải Hưng hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Khoái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quảng xương - Xã Quảng Ninh - Huyện Quảng Xương - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Phạm Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khoái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Hương Sơn - Huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh
 5. Xem thêm các kết quả khác...