Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Hữu Phai

Sinh 1901

Hi sinh 10/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Hữu Phai

  Nguyên quán Thiệu Toàn - Thiệu Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Hữu Phai, nguyên quán Thiệu Toàn - Thiệu Hoá - Thanh Hoá, sinh 1901, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Phai

  Nguyên quán Thiệu Toàn - Thiệu Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Hữu Phai, nguyên quán Thiệu Toàn - Thiệu Hoá - Thanh Hóa, sinh 1901, hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phai

  Nguyên quán Nghi Trường - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phai, nguyên quán Nghi Trường - Nghi Lộc - Nghệ An hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...