Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Huy Lâm

Sinh 1952

Hi sinh 15/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Huy Lâm

  Nguyên quán Tổ 1 Phố Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Huy Lâm, nguyên quán Tổ 1 Phố Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội, sinh 1952, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Huy Lâm

  Nguyên quán Tổ 1 Phố Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

  Liệt sĩ Phạm Huy Lâm, nguyên quán Tổ 1 Phố Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội, sinh 1952, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Huy Lâm

  Nguyên quán Nhân Hào - Mỷ Hào - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Huy Lâm, nguyên quán Nhân Hào - Mỷ Hào - Hải Hưng, sinh 1938, hi sinh 16/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Huy Lâm

  Nguyên quán Nhân Hào - Mỷ Hào - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Huy Lâm, nguyên quán Nhân Hào - Mỷ Hào - Hải Hưng, sinh 1938, hi sinh 16/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...