Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Huyền

Sinh 1922

Hi sinh 23/3/1955

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Huyền

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Huyền, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1922, hi sinh 23 - 3 - 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Huyền

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Huyền, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1922, hi sinh 23/3/1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Cao Huyền

  Nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Cao Huyền, nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Nam Hà, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Công Huyền

  Nguyên quán Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Công Huyền, nguyên quán Đông Hoàng - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 25/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...