Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Lương Lân

Nguyên quán Thương Hiền - Kiến Xương - Thái Bình

Hi sinh 20/10/1973

Cấp bậc B1

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Lương Lân

  Nguyên quán Thương Hiền - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Lương Lân, nguyên quán Thương Hiền - Kiến Xương - Thái Bình hi sinh 20/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Lương Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lương Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Lân

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Lân, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1907, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Lân

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Lân, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1907, hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...