Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

Nguyên quán 18 Bộ Nông Nghiệp Thành phố Hà Nội

Sinh 1960

Hi sinh 05/01/1979

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C9 D3 E48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Thanh Hương - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Thanh Hương - Nam Hà, sinh 1945, hi sinh 30/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Kiến Thụy - Hải Phòng

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Kiến Thụy - Hải Phòng, sinh 1955, hi sinh 21/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Đông Phong - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Đông Phong - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 8/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán Nghĩa Hải - Nghĩa Hưng - Nam Hà hi sinh 18/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...