Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Minh Thảo

Hi sinh 3/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Thảo

  Nguyên quán Đông Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Phạm Minh Thảo, nguyên quán Đông Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Minh Thảo

  Nguyên quán Đông Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Phạm Minh Thảo, nguyên quán Đông Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Minh Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Phạm Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại xã Cảnh dương - Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...