Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Minh Vũ

Nguyên quán Yên Phú - ý Yên - Nam Hà

Hi sinh 11/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Minh

  Nguyên quán Yên Phú - ý Yên - Nam Hà

  Liệt sĩ Phạm Minh , nguyên quán Yên Phú - ý Yên - Nam Hà hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh , nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Phạm Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh , nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...