Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Nghê

Sinh 1927

Hi sinh 6/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Nghê

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Nghê, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Nghê

  Nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Nghê, nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Nghê

  Nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Nghê, nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Nghê

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phạm Nghê, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...