Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu

Sinh 1950

Hi sinh 21/5/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu

  Nguyên quán Trung Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu, nguyên quán Trung Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 21/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu

  Nguyên quán Trung Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu, nguyên quán Trung Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 21/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Cứu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 5. Xem thêm các kết quả khác...